Reklamácie

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov, u nášho tovaru slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list. Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym použitím a bežným opotrebením, alebo nezodpovedajúcim spôsobom používania. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po vzniku vady. Reklamáciu budeme posudzovať v súlade s pokynmi stanovenými výrobcom tovaru alebo jeho zástupcom. Maximálna doba vybavenia reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní.

Ako postupovať pri reklamácii:

 • 1. Vyplňte reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu a pridajte do balíku spolu s tovarom.
 • 2. Priložte kópiu daňového dokladu (faktúru).
 • 3. Balík pošlite doporučene na adresu:
 • Anežka Kamenárová,
  Jedľové Kostoľany 149,
  Jedľové Kostoľany 951 96,
  Slovenská republika
 • 4. Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá.
 • 5. Dopravu tovaru od zákazníka hradí vždy zákazník.

Stiahnite si reklamačný formulár tu: Reklamačný formulár